Monday, August 29, 2016

አሸባሪው ማነው?

በቀይዋ ብዕሬ የከተብኩት ሁሉ፣
አንዴ ከኔ ወጥቷል እስኪ ተቀበሉ።
እውነትን ሊናገር አፉን የከፈተ፣
ንቅዘቶችን ነቅሶ ድክመትን ያተተ፤
በዚች ጉስቁል አገር ምሳር በበዛበት፤
በሚቀጥለው ቀን ለእርሱ ወዬውለት!!
ለምን!?
ፈራጅ ነው ዘራፊ፤ ተዘራፊው ሌባ፤
ትችት ያሳስራል፤በማሸበር ደባ።
የታል!?
"ነፃ አውጪው" የት አል!?
ሆኗል ጨቋኝ መሪ
"ለምን" ባይን ፈራጅ፤"በሽብር ፈጣሪ"፤
ደፍሮ የሚናገር ዘብጥያ ታሳሪ።
ማነው!?
ፀረ-ሰላም ማንነው!? ማነውስ ነፃ አውጪ!?
አሸባሪ ማነው!? ማንኛው ነው ቀጪ!?
ወንጀለኛ ማን ነው!? ማነውስ ታሳሪ!?
ፀረ-ሰላም ከሳሽ! እራሱ መስካሪ
"ለምን"ባይ ተከሳሽ ላገር ተቆርቋሪ
!!
ምንጭ፦ሀሞት የግጥም ስብስብ
በኄኖክ ስጦታው

No comments:

Post a Comment